تمدید طرح اعتبار ۱۴ماهه

بدلیل استقبال مشترکین مهرازکارت، طرح اعتبار ۱۴ماهه تمدید شد.

افرادی که تا ۲۰ اسفند ماه ۹۶ تحت پوشش مهرازکارت قرار بگیرند یا عضویت خود را تمدید کنند، مدت اعتبار مهرازکارت آنها ۱۴ماهه خواهد بود.