جشنواره های مهراز

۱٫

جشنواره های مهراز

مهراز کارت، به مناسبت های مختلف، تخفیف ها و پیشنهادهای ویژه ای را برای مشترکین مهراز یا افرادی که تحت پوشش مهراز قرار بگیرند، در نظر می گیرد. که کلیه این پیشنهادهای هیجان انگیز در این صفحه اطلاع رسانی می شود.

جشنواره تابستانه مهرازکارت

از تاریخ ۱۳۹۷/۰۴/۰۱ تا تاریخ ۱۳۹۷/۰۴/۰۸ هزینه عضویت مشترکین جدید به صورت زیر می باشد:

  • مبلغ عضویت هر مشترک جدید، ۱۲۰ هزار تومان می باشد.
  • اگر به طور همزمان نفر دوم را نیز عضو شرکت مهراز کند، مبلغ عضویت نفر اول ۱۲۰ هزار تومان، و نفر دوم ۱۱۰ هزار تومان می باشد.
  • اگر به طور همزمان نفر سوم یا بیشتر را نیز عضو شرکت مهراز کند، مبلغ عضویت نفر اول ۱۲۰ هزار تومان، نفر دوم ۱۱۰ هزار تومان و نفرات بعدی ۱۰۰ هزار تومان می باشد.

توجه: ارسال کارتها باید به یک آدرس صورت گیرد.