طرح جرم گیری رایگان

به مناسبت فرارسیدن ماه مبارک رمضان، و در راستای تکمیل رسالت مشتری مداری و تسهیل امور درمانی، از تاریخ ۱۳۹۶/۰۲/۲۶ تا تاریخ  ۱۳۹۶/۰۴/۱۵ افرادی که تحت پوشش مهراز قرار گیرند و یا اشتراک خود را تمدید کنند بن جرم گیری رایگان دریافت خواهند کرد.

لازم به ذکر است که بن جرم گیری رایگان بعد از طرح درمان، و در مطب های منتخب قابل استفاده می باشد.

توجه: مشترک مهراز تا تاریخ ۱۳۹۶/۰۴/۰۴ برای تشکیل پرونده فرصت دارد.