حضور مهراز در نمایشگاه قرآنی

شرکت مهراز در نمایشگاه بزرگ فرهنگی قرآنی شمیم وحی که در تاریخ ۱۶ الی ۲۲ خرداد برگزار می گردد، حضور می یابد.

محل و زمان برگزاری نمایشگاه:

کوی نصر، بوستان گفتگو، ساعت حضور از ۱۷ الی ۲۲، غرفه مهراز کارت