اوردنچر overdenture

پروتز متحرک به پروتزی گفته می شود که به راحتی داخل دهان گذاشته و یا برداشته می شود. پروتزهای دندانی متحرک بر سه نوعند:

  1. پروتز دندانی پارسیل (partial prosthesis)
  2. پروتز کامل دندان یا دست دندان ( denture)
  3.  over denture

اوردنچر چیست؟

اوردنچر نیز نوعی درمان پروتز دندانی متحرک و در واقع دست دندان کاملی است که روی دو یا چند پایه دندانی یا پایه ایمپلنت می نشیند. این پایه ها می توانند دندانهای بیمار باشند که عصب کشی شده و کوتاه می شوند تا در زیر دست دندان قرار بگیرند و یا این پایه ها می توانند ایمپلنت هایی باشند که در فک بیمار قرار داده شده اند. راحتی اوردنچر نسبت به پروتز کامل دندان بیشتر و راحتی آن از پروتز ثابت دندان کمتر است.

تعداد ایمپلنت لازم برای اوردنچر:

  • حداقل تعداد ایمپلنت مورد نیاز برای اوردنچر فک پایین ۲ عدد و حداکثر ۴ عدد می باشد، همچنین حداقل تعداد ایمپلنت لازم برای اوردنچر فک بالا چهار عدد می باشد.
  •  یکی ازعواملی تعیین کننده تعداد ایمپلنت ها میزان استخوان باقیمانده و میزان تحلیل استخوان مشخص می کند. هرچقدر تحلیل استخوان بیشتر باشد، تعداد ایمپلنت بیشتری مورد نیاز خواهد بود.
  • هم چنین وضعیت فک مقابل یعنی با دندانی و یا بی دندانی فک مقابل هم در تعیین تعداد ایمپلنت ها موثر است.

نظرات بسته شده اند.