خدمات گروهی مهراز

شرکت سپهرسازان مهراز، آماده ارائه خدمات با کاهش ۵۰% ، به صورت گروهی به سازمانها و ارگانهای دولتی و خصوصی با شرایط منحصر به فرد می باشد.

تعدادی از سازمانها و مراکز تحت پوشش مهراز کارت به شرح زیر می باشند:

 1. کلیه بازنشستگان شرکت آب و فاضلاب استان تهران
 2. آب و فاضلاب شهر و شهرکهای غرب استان تهران
 3. شرکت فاضلاب سهروردی
 4. پدیده شیمی قرن
 5. پدیده ماشین سازی غرب
 6. پدیده شیمی غرب
 7. شرکت مهندسی رستافن ارتباط
 8. موسسه تحقیقات خاک و آب
 9. موسسه تحقیقات کشاورزی
 10. شورای شهر استان تهران
 11. سازمان صنایع هوا و فضا تهران
 12. صنایع شهید باکری
 13. صنایع شهید صنیع خانی
 14. صنایع شهید خرازی
 15. صنایع شهید شوشتری
 16. صنایع شهید حسن مقدم
 17. موسسه فرهنگی و ورزشی شهر قدس
 18. کمپهای بهزیستی استان البرز
 19. انتشارات جنگل
 20. انبوه سازان پرند
 21. شورای شهر استان البرز
 22. متالوژی رازی
 23. شرکت قائم ماشین
 24. اداره کل بازرسی و نظارت استان البرز
 25. تعاونی خدمات وسائط نقلیه عمومی

و ...