خدمات گروهی مهراز

شرکت سپهرسازان مهراز، آماده ارائه خدمات با کاهش ۵۰% ، به صورت گروهی به سازمانها و ارگانهای دولتی و خصوصی با شرایط منحصر به فرد می باشد.

تعدادی از سازمانها و مراکز تحت پوشش مهراز کارت به شرح زیر می باشند:

 1. کلیه بازنشستگان شرکت آب و فاضلاب استان تهران
 2. آب و فاضلاب شهر و شهرکهای غرب استان تهران
 3. شرکت فاضلاب سهروردی
 4. پدیده شیمی قرن
 5. پدیده ماشین سازی غرب
 6. پدیده شیمی غرب
 7. شرکت مهندسی رستافن ارتباط
 8. موسسه تحقیقات خاک و آب
 9. موسسه تحقیقات کشاورزی
 10. شورای شهر استان تهران
 11. سازمان صنایع هوا و فضا تهران
 12. صنایع شهید باکری
 13. صنایع شهید صنیع خانی
 14. صنایع شهید خرازی
 15. صنایع شهید شوشتری
 16. صنایع شهید حسن مقدم
 17. موسسه فرهنگی و ورزشی شهر قدس
 18. انتشارات جنگل
 19. انبوه سازان پرند
 20. متالوژی رازی
 21. شرکت قائم ماشین
 22. تعاونی خدمات وسائط نقلیه عمومی

و ...