تعرفه خدمات درمانی سال ۹۶

تعرفه خدمات درمانی سال ۹۶
ردیفعنوان خدماتبخشتخصصتعرفه آزاد مراکز درمانی (تومان)با کاهش 30 الی 50 درصدی
1معاینه توسط دندان پزشک عمومیدندانپزشکی عمومیخدمات عمومی22000رایگان
2ست یکبار مصرفدندانپزشکی عمومیخدمات عمومی90004500
3پانسماندندانپزشکی عمومیخدمات عمومی60003000
4عکس پری اپیکالدندانپزشکی عمومیرادیوگرافی160008000
5عکس دیجیتالدندانپزشکی عمومیرادیوگرافی180009000
6جرم گيري + بروساژ هر فكدندانپزشکی عمومیجرم گیری7600038000
7عصب کشی هر کانالدندانپزشکی عمومیعصب کشی14400072000
8عصب کشی دندان شماره 7 هر کانالدندانپزشکی عمومیعصب کشی15600078000
9پالپوتومی بزرگسالدندانپزشکی عمومیعصب کشی7600038000
10پین داخل کانالدندانپزشکی عمومیعصب کشی2600013000
11ترمیم با آمالگام يك سطحيدندانپزشکی عمومیترمیمی (پرکردن)9800049000
12ترمیم با آمالگام دو سطحيدندانپزشکی عمومیترمیمی (پرکردن)10800054000
13ترمیم با آمالگام سه سطحيدندانپزشکی عمومیترمیمی (پرکردن)12800064000
14ترميم با آمالگام بيلداپدندانپزشکی عمومیترمیمی (پرکردن)15800079000
15ترميم با كامپوزيت يك سطحيدندانپزشکی عمومیترمیمی (پرکردن)11600058000
16ترميم با كامپوزيت دو سطحيدندانپزشکی عمومیترمیمی (پرکردن)13400067000
17ترميم با كامپوزيت سه سطحيدندانپزشکی عمومیترمیمی (پرکردن)15600078000
18ترميم با كامپوزيت بيلداپدندانپزشکی عمومیترمیمی (پرکردن)17800089000
19کامپوزیت زیبائی(ونیرکامپوزیت)دندانپزشکی عمومیترمیمی (پرکردن)336000168000
20کشیدن دندان قدامیدندانپزشکی عمومیکشیدن4800024000
21کشیدن دندان خلفيدندانپزشکی عمومیکشیدن7600038000
22كشيدن دندان عقل معمولیدندانپزشکی عمومیکشیدن9800049000
23کشیدن ریشه باقیمانده هر دنداندندانپزشکی عمومیکشیدن11000055000
24درمان درای ساکت(هرجلسه)دندانپزشکی عمومیکشیدن4000020000
25دره ناژآبسه داخل دهانیدندانپزشکی عمومیکشیدن3800019000
26فلورایدتراپیدندانپزشکی تخصصیدندانپزشکی کودکان8400042000
27فیشور سیلانتدندانپزشکی تخصصیدندانپزشکی کودکان9600048000
28کشیدن دندان شیریدندانپزشکی تخصصیدندانپزشکی کودکان4000020000
29پالپوتومیدندانپزشکی تخصصیدندانپزشکی کودکان10800054000
30پست ریختگی (هرواحد)دندانپزشکی تخصصیپســـــت19600098000
31فایبرپست (هرواحد)دندانپزشکی تخصصیپســـــت15800079000
32روکش پی اف ام + هزینه لابراتواردندانپزشکی تخصصیروکش456000228000
33روكش فول سرام معمولي+ هزینه لابراتواردندانپزشکی تخصصیروکش560000280000
34روکش لامینیت+ هزینه لابراتواردندانپزشکی تخصصیروکش940000470000
35روکش زیرکونیا+ هزینه لابراتواردندانپزشکی تخصصیروکش970000485000
36چسباندن هر واحد روکشدندانپزشکی تخصصیروکش30000150000
37چسباندن مجدد روکش ( توسط پزشك معالج)دندانپزشکی تخصصیروکش20000رایگان
38ارتودنسی متحرک هر فک با لابراتواردندانپزشکی تخصصیارتودنسی840000420000
39فعال کردن ارتودنسی متحرک (هرجلسه)دندانپزشکی تخصصیارتودنسی6000030000
40ارتودنسی ثابت هر فک با براکت معمولیدندانپزشکی تخصصیارتودنسی24400001220000
41فضا نگهدارندهدندانپزشکی تخصصیارتودنسی300000150000
42پروتز دست دندان مصنوعی معمولی هرفکدندانپزشکی تخصصیپروتز1040000520000
43پروتز دست دندان مصنوعی ژلاتینی هرفکدندانپزشکی تخصصیپروتز1440000720000
44پلاک کرم کبالت هرفک + هزینه لابراتواردندانپزشکی تخصصیپروتز1140000570000
45پلاک پارسیل اکریلی تا پنج دندان+ لابراتواردندانپزشکی تخصصیپروتز500000250000
46ریلاین هرفکدندانپزشکی تخصصیپروتز200000100000
47ایمپلنت درجه یک با یک واحد روکشدندانپزشکی تخصصیايـمـپلنت21500001500000
49درمان ريشه مجدد تخصصي هر كانالدندانپزشکی تخصصیجراحی تخصصی17600088000
50جراحی تخصصی ریشه باقیماندهدندانپزشکی تخصصیجراحی تخصصی220000110000
51جراحی تخصصی عقل نیمه نهفتهدندانپزشکی تخصصیجراحی تخصصی360000180000
52جراحی تخصصی عقل نهفتهدندانپزشکی تخصصیجراحی تخصصی480000240000
53جراحی تخصصی (هر ربع فک)دندانپزشکی تخصصیجراحی تخصصی440000220000
54افزایش طول تاج دندان تخصصیدندانپزشکی تخصصیجراحی تخصصی230000115000
55مشاوره اولیه پوست مو زیباییپوست و مو و زیباییمشاوره و ویزیت20000رایگان
56ویزیت متخصص پوست و مو(مراجعه جهت تجویز دارو)پوست و مو و زیباییمشاوره و ویزیت5000035000
57لیزر مو چانه (هرجلسه)پوست و مو و زیباییلیزر موهای زائد29000 الی 4300020000 الی 30000
58لیزر مو پشت لب(هرجلسه)پوست و مو و زیباییلیزر موهای زائد29000 الی 4300020000 الی 30000
59لیزر مو گونه (هرجلسه)پوست و مو و زیباییلیزر موهای زائد29000 الی 4300020000 الی 30000
60لیزر مو كل صورت (هرجلسه)پوست و مو و زیباییلیزر موهای زائد115000 الی 14300080000 الی 100000
61لیزر مو زير بغل (هرجلسه)پوست و مو و زیباییلیزر موهای زائد43000 الی 7200030000 الی 50000
62لیزر مو دست تا آرنج (هرجلسه)پوست و مو و زیباییلیزر موهای زائد100000 الی 12900070000 الی 90000
63لیزر مو بازو (هرجلسه)پوست و مو و زیباییلیزر موهای زائد72000 الی 10000050000 الی 70000
64لیزر مو ساق پا تا زانو (هرجلسه)پوست و مو و زیباییلیزر موهای زائد129000 الی 15800090000 الی 110000
65لیزر مو کشاله (هرجلسه)پوست و مو و زیباییلیزر موهای زائد115000 الی 14300080000 الی 100000
66لیزر مو خط بيكيني (هرجلسه)پوست و مو و زیباییلیزر موهای زائد58000 الی 10000040000 الی 70000
67لیزر مو بيكيني کامل(هرجلسه)پوست و مو و زیباییلیزر موهای زائد129000 الی 17200090000 الی 120000
68لیزر مو کل بدن (شامل پاها، دستها ،بیکینی ،کل صورت،زیر بغل)پوست و مو و زیباییلیزر موهای زائد786000550000
69جوانسازی(موی سر،زیر چشم،دستها و صورت) هزینه هر کیت مصرفی ، بسته به نوع کیتپوست و مو و زیباییسلولهای بنیادی جوانسازی (PRP)429000 الی 629000300000 الی 440000
70لاغري موضعی، بسته به نوع موادمصرفی ( هر جلسه)پوست و مو و زیباییمـزوتــراپـی93000 الی 12200065000 الی 85000
71مزوتراپی دورچشم(برطرف کردن تیرگی ،گودی و چروک هردو چشم) بسته به نوع موادمصرفی ( هر جلسه)پوست و مو و زیباییمـزوتــراپـی100000 الی 12900070000 الی 90000
72مزوتراپی تقویت موی سر ، بسته به نوع موادمصرفی ( هر جلسه)پوست و مو و زیباییمـزوتــراپـی115000 الی 15800080000 الی 110000
73مزوتراپی کل صورت به جزدورچشم ، بسته به نوع موادمصرفی ( هر جلسه)پوست و مو و زیباییمـزوتــراپـی110000 الی 15800077000 الی 110000
74برداشتن خال ريز (هر عدد)پوست و مو و زیباییبرداشتن خال22000 الی 2900015000 الی 20000
75برداشتن خال متوسط (هر عدد)پوست و مو و زیباییبرداشتن خال36000 الی 4300025000 الی 30000
76برداشتن خال درشت ( هر عدد)پوست و مو و زیباییبرداشتن خال50000 الی 8600035000 الی 60000
77تزریق ژل گونه ، لب ،خط خنده ،هزینه هر ویال ، بسته به نوع موادمصرفیپوست و مو و زیباییتـزريق ژل372000 الی 543000260000 الی 380000
78تزریق بوتاکس هر نقطه از صورت ،هزینه هر ویال ، بسته به نوع موادمصرفیپوست و مو و زیباییتـزريق بوتاكس258000 الی 315000180000 الی 220000
79تخليه منافذ پوست (پاكسازي عمقي )پوست و مو و زیباییجـوان سـازي43000 الی 5800030000 الی 40000
80ليفتينگ غير جراحي جهت برطرف كردن چين و چروك پوستپوست و مو و زیباییجـوان سـازي43000 الی 5800030000 الی 40000
81ميكرودرم ابريشن يا لايه برداري فيزيكي ( هر جلسه)پوست و مو و زیباییجـوان سـازي43000 الی 7800030000 الی 54000
82لايه برداري شيميايي بسته به مواد مصرفي ( هر جلسه )پوست و مو و زیباییجـوان سـازي50000 الی 9900035000 الی 69000
83لیزر رفع تاتوي ابرو ( دو طرف هر جلسه)پوست و مو و زیباییرفع تاتو(خالکوبی)143000 الی 186000100000 الی 130000
84کاشت موی تخصصی با بهره گیری از متد روز دنیاپوست و مو و زیباییکاشت مو2860000 الی 35700002000000 الی 2500000
85کاشت ابرو تخصصی(هردو طرف)پوست و مو و زیباییکاشت ابرو2860000 الی 35700002000000 الی 2500000
86جراحی زیبایی بینی تخصصیپوست و مو و زیباییجراحی زیبایی بینی50000003500000
87لیپوماتیک شکمپوست و مو و زیباییلیپوماتیک26500001850000
88لیپوماتیک پهلو (2طرف)پوست و مو و زیباییلیپوماتیک26500001850000
89لیپوماتیک غبغبپوست و مو و زیباییلیپوماتیک22900001600000
91لیپوماتیک بازو (2طرف)پوست و مو و زیباییلیپوماتیک22900001600000
92لیپوماتیک خارج ران (2طرف)پوست و مو و زیباییلیپوماتیک22900001600000
93لیپوماتیک داخل ران (2طرف)پوست و مو و زیباییلیپوماتیک22900001600000
94لیپوماتیک پشت، کمر، زیربغل (2طرف)پوست و مو و زیباییلیپوماتیک22900001600000
95لیپوماتیک ساق پا (2طرف)پوست و مو و زیباییلیپوماتیک22900001600000
96ويزيت توسط پزشک زنانخدمات تخصصی زنانزنان و مامایی4000028000
97ويزيت توسط كارشناس ماماييخدمات تخصصی زنانزنان و مامایی2300016000
98گواهي ازدواجخدمات تخصصی زنانزنان و مامایی6900048000
99دستمزد نمونه گيري پاپ اسميرخدمات تخصصی زنانزنان و مامایی3000021000
100دستمزد گذاشتن آيوديخدمات تخصصی زنانزنان و مامایی5700040000
101دستمزد خروج آيوديخدمات تخصصی زنانزنان و مامایی2000014000
102دستمزد تست بارداري با نمونه خونخدمات تخصصی زنانزنان و مامایی1700012000
103مشاوره قبل از ازدواجمشاوره و روانشناسیکارشناس ارشد5000034500
104مشاوره روان درماني (درمان انفرادي)مشاوره و روانشناسیکارشناس ارشد5000034500
105زوج درماني (مشكلات زناشوئي)مشاوره و روانشناسیکارشناس ارشد5800040000
106تستهاي شخصيتيمشاوره و روانشناسیکارشناس ارشد3500024000
107مشاوره قبل از ازدواجمشاوره و روانشناسیدکترا6900048000
108مشاوره روان درماني (درمان انفرادي)مشاوره و روانشناسیدکترا6900048000
109زوج درماني (مشكلات زناشوئي)مشاوره و روانشناسیدکترا7500052000
110تستهاي شخصيتيمشاوره و روانشناسیدکترا3500024000